Bốt cao cổ nở rộ trên đường phố ngày hè

Bốt cao bồi gắn liền với văn hóa ở châu Mỹ từ thế kỷ 16. Theo truyền thống, gót của chúng được làm bằng các lớp da xếp chồng lên nhau, cao 3-5 cm. Bốt có ống rộng, không khóa kéo hay dây buộc, thường làm từ da bò và trang trí bằng các hoa văn được dập, thêu thủ công.

Nguồn bài viết

Chia sẻ bài báo