Ca sĩ Vân Quang Long được an táng tại quê nhà Đồng Tháp