Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2021: H’Hen Niê kể chuyện đi chợ giúp người dân

Hoa hậu H’Hen Niê kể chuyện đi chợ giúp người dân

Khi TP.HCM thực hiện chỉ thị 16, nhiều người dân đã gặp khó khăn trong việc mua thực phẩm. Trong những ngày này, Hoa hậu H’Hen Niê đã cùng nhiều tình nguyện viên, nghệ sĩ Nhà văn hóa Thanh niên tham gia, san sẻ khó khăn, đi chợ giúp người dân để họ có thể yên tâm ở nhà chống dịch.

Câu chuyện của H’Hen Niê khiến nhiều người cảm thấy mát lòng và cuộc sống vẫn có rất nhiều điều tích cực đang được lan tỏa.

Nguồn bài viết

Chia sẻ bài báo