Khoảnh khắc 8 huyền thoại thể thao Việt Nam thắp đuốc đài lửa SEA Games 31

Các huyền thoại của thể thao Việt Nam là Hoàng Xuân Vinh, Hoàng Anh Tuấn, Trần Lê Quốc Toàn, Nguyễn Thị Tĩnh, Nguyễn Thúy Hiền, Lê Bích Phương và Quách Thị Lan đã rước đuốc vào lễ đài, thắp lên ngọn lửa SEA Games 31.

Xuân Quý – Linh Trang

Bài viết liên quan:

Nguồn bài viết

Chia sẻ bài báo