Lịch sử 60 năm ‘so găng’ trên truyền hình của các ứng viên tổng thống Mỹ