Người đoán đúng bầu cử Mỹ 40 năm qua dự đoán bất ngờ về tổng thống mới