Trải nghiệm cuộc sống tương lai tại Techday 2020

Công nghệ AI của FPT được nhiều người tham dự quan tâm. Nó được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ quản lý doanh nghiệp, tài chính, giao thông và cả y tế… Các quy trình của doanh nghiệp đều được tự động hoá, như chăm sóc tiếp nhận khách hàng, các giải pháp điều khiển giao thông, các hệ thống bệnh án điện tử….

Nguồn bài viết

Chia sẻ bài báo