Trấn Thành nhận ủng hộ hơn 3 tỷ, Mỹ Tâm trực tiếp cứu trợ miền Trung