Việc thống nhất ứng dụng chống dịch được thực hiện ra sao

Về việc phát triển và ứng dụng công nghệ giúp người dân thích ứng an toàn với dịch bệnh hiện nay, chúng ta đã làm được gì và còn hạn chế gì so với kỳ vọng?

Ông Nguyễn Tử Quảng: Đại dịch đến bất ngờ vào năm trước. Ngay sau đó, các công ty công nghệ đã được Chính phủ triệu tập và chúng tôi tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch. Nhiều công ty cung cấp các giải pháp ngay cho việc chống dịch, nhưng do thời gian gấp, nên Chính phủ và các bộ ngành nhận thấy cần tập hợp, kết nối các phần mềm lại với nhau, cần có một bản thiết kế bài bản hơn, giống như xây một tòa nhà cần bản vẽ thiết kế của tòa nhà rồi mới thi công bài bản. Nhưng trong dịch bệnh, mỗi công ty tham gia đang làm một phần.

Cách đây 3 tháng, bộ Thông tin và Truyền thông thành lập Trung tâm công nghệ phòng chống Covid-19 quốc gia, nhằm kết nối các phần mềm với nhau, dựa trên một thiết kế bài bản. Gần gây, Thủ tướng cũng ra quyết định, sắp tới các phần mềm sẽ phải được kết nối với nhau. Đây cũng là kết quả mà các công ty đã tham gia thực hiện trong 3 tháng qua dưới một thiết kế chung. Sắp tới, chúng ta hy vọng sẽ có một phần mềm tham gia phòng chống dịch hiệu quả, người dân có thể sử dụng thuận lợi hơn.

Nguồn bài viết

Chia sẻ bài báo