Việt Anh: Ở nhà đẹp, đi xe sang nhưng nợ tiền tỷ, phải trả góp ngân hàng