Viettel – Hà Nội: Hữu Thắng, Quang Hải đá chính

Viettel: Nguyên Mạnh – Duy Thường, Luiz Silva, Đức Chiến, Ngọc Sơn – Trọng Hoàng, Trọng Đại, Hoàng Đức, Hữu Thắng – Văn Hào – Pedro Paulo.

Dự bị: Văn Thiết, Minh Tuấn, Danh Trung, Mạnh Dũng, Thế Tài, Tiến Anh, Việt Phong, Hoàng Minh, Thanh Bình

Hà Nội: Văn Công – Văn Kiên, Thành Chung, Việt Anh, Đức Huy – Quang Hải, Hùng Dũng, Moses, Văn Quyết – Geovane, Bruno

Dự bị: Tấn Trường, Văn Toàn, Thành Lương, Tấn Tài, Đình Trọng, Quốc Long, Văn Đại, Văn Dũng, Minh Dĩ.

Nguồn bài viết

Chia sẻ bài báo