Category KINH TẾ

Tin tức kinh tế, thị trường và hoạt động doanh nghiệp.

‘Chỉnh đốn’ chứng khoán

Chứng khoán vào mùa “chỉnh đốn”, nhiều người nhận định như thế. Liệu có quá hay không? Có lẽ là không. Những gì vừa diễn ra cho thấy rất cần cuộc chỉnh đốn thị trường chứng khoán để nơi này…

Chia sẻ bài báo