Category KINH TẾ

Tin tức kinh tế, thị trường và hoạt động doanh nghiệp.

Dệt may thiếu đơn hàng năm 2020

Lượng đơn hàng năm sau của nhiều doanh nghiệp hiện mới bằng 80% so với cùng kỳ, một số đơn vị chỉ có đơn ngắn hạn theo tháng, quý.  Số liệu thống kê 11 tháng của Bộ Công Thương cho…

Đại gia có tỷ USD, đúi túi thêm vài triệu

Hàng loạt lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam được ghi nhận đóng góp bằng những khoản lời hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng cho dù cổ phiếu giảm giá trong cả năm vừa qua. Cuối…